Munhygien och fiskhälsa

Att hålla en god munhygien är viktigt ur många aspekter, då det kan förebygga tandsjukdomar och även förbättrar din totala hälsa. Men många produkter som används för att sköta munhygien kan också vara skadliga för fiskars hälsa, vilket innebär att det är viktigt att tänka på vilka produkter du använder.

Med en batteritandborste från https://www.sunstargum.com/se-sv/ kan du använda mindre mängd tandkräm och andra tandvårdsprodukter, då batteritandborsten rengör dina tänder mer effektivt. Det skapar en bättre hälsa för fiskar och andra vattenlevande djur som slipper utsättas för en lika stor mängd kemikalier. Batteritandborsten ger soniska vibrationer som tar bort mycket mer plack än en vanlig tandborste.

Minska mängden kemikalier

För att lätta på kemikalietrycket som fiskar och andra vattendjur utsätts för är det klokt att fundera över om du verkligen behöver alla produkter hemma till din munhygien. Det är viktigt att undvika produkter som innehåller triclosan vilket finns i tandkräm, deodorant och tvålar. Något som också är skadligt för vattenlevande organismer är mikroplaster, vilket brukar stå i innehållsförteckningen som ”polyetylen” eller ”microspheres”.

Plast och fiskhälsa

Om några decennier kan haven innehålla mer plast än fiskar om vi fortsätter släppa ut lika mycket plastpartiklar som vi gör idag. En rapport som påvisar detta släpptes i början av 2016. När plasten väl har kommit ut i havet brukar den stanna där mycket länge, därför är det viktigt att den inte hamnar där till att börja med. Mikroplaster kan påverka det marina livet negativt. Forskning vid miljöinstitutet i Helsingfors har visat att zooplankton äter små bitar av polystyrenplast. Det finns även misstankar att plastpartiklarna sedan vandrar uppåt inom näringskedjan, först till fiskar vilket försämrar deras hälsa, och sedan vidare till människor.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage