Finns det gifter i lax?

Östersjön är ett unikt hav, och har historiskt sett varit viktigt för Sveriges fiskeindustri. Att havet inte är så artrikt som världshaven gör Östersjön mer sårbart, och slås en art ut är det inte säkert att det finns andra arter som kan fylla dess funktion. Tillståndet i Östersjön är idag tyvärr allvarligt, och föroreningar som övergödning och miljögifter är ett stort problem. Några av våra vanligaste matfiskar som lax och strömming innehåller högre värden av miljögifter än vad som är lagligt i EU. För att kunna ge våra barn samma möjligheter att njuta av Östersjön som vi gjort behövs att vi börjar behandla havet på ett bättre sätt.

Tillståndet i Östersjön allvarligt

Östersjön klassas idag som ett av världens mest förorenade hav. En av orsakerna är att vi är många människor som bor längs Östersjöns kuster, och påverkar vattenkvaliteten. vi förstör Östersjän för framtida generationer genom utsläpp av avloppsvatten, industriavfall och näringsämnen från jordbruket. Läckage av näringsämnen leder till övergödning och algblomning, vilket i sin tur leder till syrebrist. Atmosfäriska nedfall förorenar vattnet och våra matfiskar med dioxiner. Dioxiner lagras i feta vävnader under lång tid, och generellt innehåller fet fisk från Östersjön högre halter än vad EU tillåter. Ett undantag från EU:s regler gäller dock i Finland och Sverige som tillåter högre halter av dioxiner för försäljning av matfiskar så som lax och strömming.

Bakgrundsfakta om Östersjön

Östersjön är ett bräckt vatten beläget mellan södra Ålands hav och de danska sunden. Bräckt betyder att vattnet är en blandning av sött och salt vatten, då atlantvatten strömmar in via de danska sunden och sötvatten från våra floder och älvar som mynnar ut i området. De vanligaste fiskarterna har traditionellt varit torsk, strömming/sill, och skarpsill, men även laxfisket har varit betydande. Östersjön har i jämförelse med andra hav ett väldigt enkelt ekosystem med få arter. Detta gör ekosystemet mer sårbart, och slås en art ut påverkar detta i högre grad resten av ekosystemet då det inte är säkert att det finns ersättare som kan fylla samma funktion.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage