Fisket i Östersjön

Havsområdet mellan Åland och danska sundet är det som vi kallar egentliga Östersjön. Östersjön består av bräckt vatten, vilket betyder att det består av en blandning av salt-och sötvatten. Ytan är 413 000 kvadratkilometer och det största djupet ligger på 459 meter. De viktigaste fiskarna i Östersjön är sill/strömming, torsk, flundra, piggvar och sandskädda. I kustområdet bedrivs även ålfiske. Tyvärr ser det ut som att många fiskarter är på väg att försvinna, eller åtminstone starkt decimeras, på grund av överfiske. Varje år ger Världsnaturfonden ut en fiskguide som visar vilka fisksorter man skall undvika att köpa i butik eller på restaurang. I år får torsk, piggvar, gädda och lax fiskad i Östersjön rött ljus, vilket betyder att man bör välja andra alternativ om möjligt. Däremot får strömming fiskad i Östersjön grönt ljus.

Kris för torsken

En man som fiskar

Även om fisket i Östersjön tas väl om hand jämfört med på många andra ställen är det dock problem även här. I Östersjön uppstår ofta stora miljöförändringar och dessa i kombination med de mänskliga påverkningarna gör att till exempel torsken drabbas hårt. Det största problemet är miljöanknutet och när förutsättningarna i havet ändras påverkas fiskarna negativt. Syrehalten i havet minskar och detta leder till brist på föda för torsken. Här krävs verkligen att politiker och fiskenäringen samarbetar för att rädda fisken på lång sikt. Om vi till exempel får tandverk så går vi bara till en tandläkare stockholm men för torskbeståndet är situationen inte lika enkel.

Bottentrålning av torsk

Den allra vanligaste formen av torskfiske bedrivs med bottentrålning. Detta innebär att stora trålar dras längs havets botten och tar med sig så gott som all fisk som finns där trålen dras. Denna form av fiske håller nu på att ge förödande konsekvenser för torskbeståndet. Av denna anledning har stiftelsen Balticsea 2020 startat en kampanj som kallas Rädda Östersjötorsken och 50 000 har skrivit på ett förbud mot bottentrålning. Namninsamlingen löper till sommaren och skall därefter lämnas över till till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage