Den svenska fiskens hälsa

Sverige har vackra fiskar som alla är förtjänta av att få uppleva, att åka ut med en liten båt och fiska till exempel. Eller att på annat sätt få se de olika vackra fiskarter som vi har i Sverige, det är en upplevelse i sig! Att fiska behöver inte vara men kan vara en dyr sport, det kan vara så att man behöver låna pengar för att införskaffa allt som behövs. Om det är så, kolla in Sambla där du kan ta ett enkelt lån. Från det ena till det andra så är det viktigt att vi alla hjälper till allt vi kan för att våra fiskar ska må bättre, därför kan man till exempel fiska men släppa tillbaka fisken efter fångst.

För våra svenska fiskar mår inte bra, överfiske och andra miljöbovar gör att vår fisk ständigt försämras. Tack och lov så får vi mer kunskap årligen och kan förhoppningsvis snart göra en ändring så att fiskens hälsa återigen kan vända till det bättre. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU genomför kontroller av våra hav och sjöar och dess invånare. Läs mer på [SLU:s hemsida:https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/6/fisken-i-sveriges-kustomraden-mar-samre/] där det står mer ingående vad de kontrollerar. Deras senaste kontroll visar att alla bestånd har försämringar men de kan inte säga vad som orsakar försämringen.

Att vår natur och att våra djur tar skada är klart sedan länge. Men exakt vad som skadar dem och vad vi kan göra för att hjälpa är svårare att veta. Risken finns att det är så pass komplext att vi inte hittar en bra lösning och att vi förlorar våra fina fiskar!

Fast Sverige är ett kallt land så har våra hav och sjöar ett rikt djurliv, vi har allt från de högsta rovdjuren som haj i haven och gädda i våra sjöar. Och ända till de små plankton som hela näringskedjan är beroende av. Vi måste bli bättre på ta vara på vår fisk, något som är väldigt bra är all forskning som också genomförs.

FRESH är ett projekt som är utformat för att hjälpa vår fisk som odlas fram, de forskar på olika områden som ska förbättra fiskens välmående. Man kan läsa på hav.nu om en del av deras forskning som visar att många saker vi trodde att vi visste, inte riktigt är så. Allt från hur mycket plats fiskarna har i odlings-kassorna till hur vi avlivar dem, de kollar på allt och resultaten hjälper oss att förstå oss på fiskarna. Både de odlade men även de vilda till en viss utsträckning.

Även om fiskar inte låter eller visar känslor så är det viktigt för oss människor att förstå, de lider ändå. De kan inte visa det på samma sätt som vi! Därför ser vi nu smalare fiskar, färre avkommor, minskade bestånd med mera. Det är så fiskarna kan visa att de inte mår bra. Och mår inte fiskarna bra så gör inte vi människor det heller, fiskarna har en viktig plats i våra liv på flera sätt!

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage