Dynamit- och cyanidfiske

Det finns många olika sätt att fiska på, vissa är bättre och andra inte bra alls. Dynamit- och cyanidfiske får vi säga tillhör det sistnämnda och det är även olagligt i de flesta länder. Dynamitfiske blev otroligt vanligt efter andra världskrigets slut. Det fanns ett överskott av dynamit och andra sprängmedel och dessa användes sedan inom fiskeindustrin. Det behöver inte vara dynamit utan alla sprängmedel som används går under termen ”dynamitfiske”. Fiskaren slänger alltså ett sprängämne i vattnet som exploderar och fiskarna runt omkring dör. Det är sällan det är explosionen som dödar eftersom det inte blir mycket kvar av de fiskarna utan det är istället tryckvågen som fiskarna använder sig av. De fiskarna dör eller blir förlamade och fiskarna kan sedan lätt fiska upp massor av fisk med en håv.

Orsakar skador på ekosystem och kropp

Två män i en fiskbåt

Att slänga ner explosiva ämnen i vattnet dödar inte bara fiskarna i närheten utan skadar allt djur- och växtliv runtomkring. Det får stora konsekvenser för ekosystemet och det är en anledning till att så många nationer förbjudit det. Det är såklart även farligt för fiskarna. Skador på händer och i ansiktet är vanliga. Det är ofta i fattigare länder denna metod används och de har varken en kompetent tandreglering Stockholm eller tillgång till bra kirurger som inom den svenska sjukvården. Det innebär att skadorna blir bestående och kan ge men för livet, särskilt allvarligt är det eftersom mannen står för försörjningen och det kan drabba en hel familj.

En olaglig verksamhet

I dag är det bara ett fåtal länder i Sydostasien och Tanzania som godkänner dynamitfiske. Det har inneburit att många fiskare gått över till cyanid istället som är ett gift. Det hälls ut i vattnet och bedövar fisken som sedan kan fångas in. Precis som Sverige har problem med tjuvfiske har andra länder det också och genom att använda gift istället för dynamit minskar risken att upptäckas. Cyanid används även för att fånga in akvariefiskar men dödligheten bland fisken är stor och påverkar antalen i haven mycket negativt.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage