Tonfisken

Tonfisken är en snabb rovfisk som av IUCN, Internationella Naturvårdsunionen, är listad som starkt hotad, eller rödlistad. Det innebär att den löper risk att utrotas om inget görs. Emellertid finns det flera sorters tonfisk, men det är den blåfenade tonfisken som är hotad i första hand.

Tonfisk som mat- och sportfisk

Tonfisken används som matfisk, och fiskas en del för det ändamålet. Det är också en del sportfiskare som drömmer om att få en bjässe på kroken. Fisket av tonfisken har gjort att vissa bestånd blivit så gott som utfiskade och för att det ska bli ett hållbart fiske är det bra om du som konsument tänker på [WWF:s råd:https://fiskguiden.wwf.se/blog/fiskar/tonfisk/] om vad du bör undvika i tonfiskväg. Odlad tonfisk är dessutom inte odlad utan viltfångad och satt på tillväxt.

Fiske efter stora fiskar kan vara riskfyllt och förr var det vanligt att fiskare omkom på haven när de fiskade tonfisk och andra stora fiskar. Än idag så förliser fartyg och båtar till havs under fisketurer och dåligt väder. Att anordna en begravning eller det juridiska kring en begravning kan du få hjälp med om du klickar in på https://lavendla.se/, där kan du även spara dina önskemål och dokument online så att anhöriga vet hur du vill ha det när den dagen kommer.

Flera arter av tonfisk

I tonfisksläktet ingår det flera andra sorters fisk, bland annat svart, gulfenad och långfenad tonfisk. Det är dock den blåfenade tonfisken som främst förknippas med just ordet ”tonfisk”. Tonfisken är vanligtvis två till tre meter lång och upp till 500 kilo, men mycket större exemplar har hittats. Rekorden ligger på fem meter och 900 kilo för blåfenad tonfisk. Tonfisken är en arkipelagisk art, vilket betyder att den rör sig i de fria vattenmassorna i haven, inte på grunt vatten eller kustnära. Den lever i stim på upp till tusen individer och de förföljer andra fiskstim för att jaga och äta. Utseendemässigt påminner tonfisken mest om en förvuxen makrill. Den finns i Atlanten, Medelhavet, Indiska oceanen och Stilla havet och utanför Sydafrika finns en isolerad population. Tonfisken kan vandra ganska långt, så den har lätt för att sprida sig om förutsättningarna är de rätta. Generellt leker och förökar sig den blåfenade tonfisken i Medelhavet och i Mexikanska Golfen.

Åter i Sverige

På senare tid verkar det som att beståndet i Medelhavet har hämtat sig något, och att den blåfenade tonfisken har ökat något i antal. På 60-talet var tonfisken vanlig i svenska vatten men den har lyst med sin frånvaro till för några år sedan. Nu behöver det undersökas hur många tonfiskar det finns och hur de rör sig för att det ska kunna gå att fastställa fiskekvoten på den. Detta görs genom att fånga in tonfiskar i svenska och danska vatten. Fisken märks och gentestas innan den släpps fri, men resultatet låter vänta på sig då sändarna inte verkar fungera som de ska. Tre tonfiskar har forskarna kunnat följa. Den första har simmat hela vägen från Sverige till New Foundland, Kanada, den andra simmade söderut till Marockos kust och den tredje simmade in i Medelhavet och vände.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage