Korallrev

Koraller är fantastiska. Korallen är ett djur som lever i symbios med alger. Algerna bor inuti korallen och ger korallen näring via sin fotosyntes och korallen ger algen skydd och kväve. Det man mest förknippar korallrev med är varma tropiska hav och Stora Barriärrevet utanför Australien, men det finns även korallrev på de nordiska breddgraderna.

Riktigt gamla koraller

Alla koraller behöver inte varma hav. Kallvattenkoraller är inte alls beroende av solljus för att överleva, och i norska korallrev har forskare hittat ögonkoraller som beräknas vara över 6 200 år gamla. De levde och frodades nere i de norska kalla vattnen långt före de majestätiska pyramiderna i Egypten byggdes. Nu hotas dessa urgamla djur av miljöförstöring och varmare hav. Det ger i sin tur påverkan på fiskbestånd, plankton och andra vattenlevande djur och växter. Korallreven behövs med andra ord för att haven ska må bra. Sveriges enda kvarvarande kallvattenrev finns i Kosterfjorden och heter Säckenrevet. Försurning av vattnet sänker pH-värdet, vilket försvårar för korallerna att binda den livsviktiga kalken i vattnet till sig. Kallvattenkoraller växer dessutom väldigt långsamt.

Forskarnas viktiga arbete

De som oftast forskar om vad som händer och sker i haven och vattendragen kallas för marinbiologer och de gör stor nytta för att alla andra ska förstå vad som pågår med världens hav. Forskarteam och även enskilda forskare tillbringar mycket tid till sjöss eller nere under ytan, och det är inte bara forskare som behövs för att ett team ska bli komplett. Alla möjliga typer av arbeten förekommer och för att sätta samman ett komplett team med rätt medarbetare på rätt plats kan en rekryteringsfirma som Bravura vara behjälplig. Bravura både bemannar och rekryterar, så behöver du folk vet du var du ska leta.

Korallblekning

De små algerna som lever inuti korallerna ger korallerna deras färger. Utan alger blir korallerna bleka och vita, som kalkskelett. Algerna tål inte för varmt vatten i samband med solljus och skulle det hända blir de stressade och bleknar. Korallen blir då vitare och vitare. Forskarna vet inte exakt vad som händer men algerna försvinner från korallen som står kvar som ett vitt spöke. Om vattnet inte kyls av inom de närmaste veckorna kommer korallerna att dö eftersom de inte klarar sig utan algerna. Detta fenomen kallas korallblekning och har drabbat ett antal av världens korallrev. Korallblekning börjar när vattentemperaturen överstiger 31,5 grader Celsius.

Rädda korallreven

Många semesterparadis som till exempel Maldiverna är berömda för sina fina korallrev och inkluderar korallreven i turismen som är viktig för ekonomin, men om reven dör försvinner stora delar av turistnäringen. För att hjälpa sig själva och korallreven på samma gång har många länder idag en korallturism som går ut på att rädda reven. Turisterna får hjälpa till med att plantera nya koraller och på så vis rädda livet i havet. Det ger dessutom en ökad medvetenhet för den marina miljön och det vinner alla på. På Maldiverna måste varje resort dessutom ha en anställd marinbiolog, så det arbetas hårt för att rädda havens korallrev och få dem att överleva.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

frontpage